Gospodarka

ekonomia i finanse

rp_biznes18.png

Handel zagraniczny

rp_finanse15.jpg

Gospodarka kapitalistyczna

rp_finanse.jpg

Zelazo

rp_ekonomia18.jpg

Zycie czlowieka

rp_finanse15.jpg

Powojenną historię gospodarki kapitalistycznej można z punktu widzenia zmian w układzie sił podzielić na dwa okresy: pierwszy — obejmujący lata pięćdziesiąte do początku lat siedemdziesiątych; drugi — od połowy lat siedemdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych. W okresach tych jako rezultat nierównomiernego rozwoju gospodarki kapitalistycznej dokonały się istotne zmiany w układzie  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia18.jpg

Rozpowszechnił się ohydny terroryzm, wyzyskujący fakt, że człowiek życie swoje i innych ludzi ceni najwyżej. Zwykle sytuacja jest wciąż tego samego rodzaju, opiszę ją w sposób nieco formalny, żeby nie angażować się uczuciowo w jakiś konkretny przykład. T grozi, że zabije X, jeżeli decydent Y nie zrobi tego, co żąda  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse22.jpg

Ustawa z 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ustala na nowych zasadach (w nawiązaniu do systemu ubezpieczenia społecznego pracowników) uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi zwolnionemu ze służby po 15 latach tej służby. Do okresu tego wlicza się określone okresy z czasów wojny (działalność  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka25.jpg

Wobec wyłączenia zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z systemu ubezpieczenia społecznego ustawa szerzej reguluje tryb postępowania w sprawie ich przyznawania i wypłaty. Ustalenie prawa do zasiłku następuje na wniosek uprawnionego (przedstawiciela ustawowego lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania), a także pracownika socjalnego, przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli uprawniony nie ma możności zgłoszenia  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka20.jpg

Temu ubezpieczeniu podlegają osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (koncesji lub innych uprawnień). Jeżeli działalność taka jest prowadzona przez dwie lub więcej osób w ramach jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), ubezpieczeniu podlega każda z  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca1.jpg

W podwyższonej temperaturze (40(H650°C) i pod wpływem istniejących naprężeń wywołanych ciśnieniem w naczyniach energetycznych stale te powinny zachować stosunkowo wysoką granicę plastyczności i odporność na pełzanie (powolne i ciągłe odkształcanie się plastyczne) oraz na zmęczenie cieplne. Wymaga się od nich również podwyższonej odporności na utlenianie, korozję oraz zmiany struktury w  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe